Monthly Archives

juni 2017

Månadens Visma-tips, juni

By | Visma-tips | No Comments

Kolumninställningar


I programmets olika listor kan du lägga till och ta bort kolumner, ange i vilken ordning de ska visas samt justera kolumnernas storlek. Detta gäller till exempel i alla listlägen och i så kallade hämtalistor. En hämtalista visas till exempel när du ska välja in en leverantör till en leverantörsfaktura eller en kund till en kundorder. Du kan inte lägga till andra kolumner än de som finns som valbara i programmet.

Lägg till/ta bort en kolumn

Gör så här för att lägga till eller ta bort en kolumn:

Markera aktuell kolumn under Tillgängliga- eller Aktiva kolumner.
Klicka på pilarna för att flytta över kolumnen till rätt sida.

Använd knapparna Upp och Ned för att ändra ordning på kolumnerna. Välj OK.
Nu har du justerat kolumnerna i listan.

Ändra storlek på en kolumn

Du kan själv öka eller minska storleken på en kolumn. Gör så här:

Peka med muspekaren på en kolumngräns uppe i kolumnhuvudet.
Pekaren byter nu utseende till ett streck med pilar på vardera sidan.

Tryck ner och håll musknappen nere.
Dra kolumngränsen dit där du vill ha den.
Släpp upp musknappen.