Category

Visma-tips

Månadens Visma-tips, juni

By | Visma-tips | No Comments

Kolumninställningar


I programmets olika listor kan du lägga till och ta bort kolumner, ange i vilken ordning de ska visas samt justera kolumnernas storlek. Detta gäller till exempel i alla listlägen och i så kallade hämtalistor. En hämtalista visas till exempel när du ska välja in en leverantör till en leverantörsfaktura eller en kund till en kundorder. Du kan inte lägga till andra kolumner än de som finns som valbara i programmet.

Lägg till/ta bort en kolumn

Gör så här för att lägga till eller ta bort en kolumn:

Markera aktuell kolumn under Tillgängliga- eller Aktiva kolumner.
Klicka på pilarna för att flytta över kolumnen till rätt sida.

Använd knapparna Upp och Ned för att ändra ordning på kolumnerna. Välj OK.
Nu har du justerat kolumnerna i listan.

Ändra storlek på en kolumn

Du kan själv öka eller minska storleken på en kolumn. Gör så här:

Peka med muspekaren på en kolumngräns uppe i kolumnhuvudet.
Pekaren byter nu utseende till ett streck med pilar på vardera sidan.

Tryck ner och håll musknappen nere.
Dra kolumngränsen dit där du vill ha den.
Släpp upp musknappen.

Månadens Visma-tips, april

By | Visma-tips | No Comments

Använd snabbvalen för att arbeta effektivare

Snabbkommando

Du kan arbeta med snabbkommandon på olika sätt i ditt program, dels för att navigera och dels för att utföra kommandon som t.ex. spara, ångra och avsluta.

Snabbknappar

I Visma Administration kan du enkelt välja egna snabbknappar och på så sätt anpassa programmet efter ditt behov. Du kan välja snabbknappar för både funktioner och utskrifter.
Snabbknapparna ligger som standard längst upp i programfönstrets ram. De standardknappar som följer med vid installationen är de för Kundfakturor, Leverantörsfakturor och Verifikationer.
För att lägga till dina egna snabbknappar klickar du på knappen Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och väljer Fler kommandon. Du kommer då till ett nytt fönster där du lägger till, tar bort och väljer ordning på dina snabbknappar.
Inställningarna är förstås unika för dig. Är ni flera som arbetar i programmet sparas inställningarna per inloggad Windows användare.

Alt-tangenten

Vill du på ett enkelt sätt navigera dig mellan olika programdelar utan att använda musen kan du göra det med hjälp av Alt-tangenten. När du trycker på Alt-tangenten visas små bokstavsikoner i programmet för de olika val du kan göra. Tryck på motsvarande bokstav på tangentbordet och programmet navigerar till det val du har gjort.
De snabbknappar du har får automatiskt ett tangentkommando efter den ordning du valt t.ex. Alt+1, Alt+2 osv.

Växla mellan med eller utan kommandomeny

Om du vill få större arbetsyta kan du välja att dölja hela menyfliksområdet. När du dubbelklickar på flikens Kommando minimeras menyfliksområdet. I infällt läge kommer du fortfarande åt alternativen på flikarna genom att klicka på fliken igen. När du gjort ditt val, t ex klickat på ett kommando, fälls fliken in igen. För att få fram menyfliksområdet igen dubbelklickar du på fliken Kommando.
Möjligheten att få en större arbetsyta i och med att du kan fälla in menyerna gör att du kan utnyttja alternativet att arbeta med flera fönster parallellt. Detta kan till exempel vara bra om du behöver ha kundkortet tillgängligt samtidigt som du registrerar fakturan. Du hittar de olika fönstervalen om du klickar på ikonen till höger om fältet Sök i hjälpen längst upp i högra hörnet.

Månadens Visma-tips, februari

By | Visma-tips | No Comments

”Det är de små sakerna som gör oss effektiva.”

programinstallningar

Att jobba i ett affärssystem kan vara avancerat, krångligt och framför allt tidskrävande. Visma Administration är ett affärssystem som, om du jobbar med det på rätt sätt, skapar utrymme och tid för Dig som användare att göra det Du är bra på.

Visste du att du exempel med hjälp av programinställningar kan göra inställningar som är generella för programmet – dvs. inte företagsspecifika. Exempel om du vill ta bort säkerhetsfrågan ”innan redigering startas” när du ska redigera en post. Detta skulle kunna spara tid men vår rekommendation är att frågan ska vara kvar för att minska möjligheterna för misstag men att du trycker Ctrl + Q för att kunna ändra en post på ett snabbt sätt.

I programinställningar kan du också välja om du vill ha med sidantal på rapporter och journaler tillsammans med klockslag för utskrift.

När utskriften sen ska göras kan du välja om tillhörande program ska starta för att visa filen som skapats, exempel en PDF-fil öppnas Acrobat Reader eller filformatet XLS som öppnas i Excel. En filutskrift som sparas med filformatet TXT öppnas i Anteckningar.

Sparar du filen med ett filformat som inte är kopplat till något program på din dator kommer filen inte att öppnas.

Ovan ser du de företagsinställningar som vi rekommenderar våra kunder att använda sig av.