Integritetspolicy

Vi är försiktiga och värnar om din personliga integritet samtidigt som vi arbetar transparent med hur vi samlar in och använder oss av dina uppgifter.
Alltid med dina intressen och rättigheter i fokus.
Vill du veta mer, har synpunkter eller vill att vi tar bort dina uppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Integritetspolicy