Torsdagens agenda enligt följande
11:30 – 13:00   Vi bjuder på lunch med Pierre Öxell och minglar runt
13:00 – 13:10   Moderator har ordet
13:10 – 14:10   Malin Jensen / Föreläsare
14:15 – 15:15   Manuela Liegnell / Föreläsare
15:20 – 15:50   Fika & Mingel
15:50 – 16:50   Susanne Friman / Produktägare Visma Spcs
17:00                 Baren öppnas
17:30 – 22:00  After IT

 

Var: Oxhallen, Bredgatan 25, 252 25 Helsingborg

 

Eventuella frågor besvaras av Robin på re@dpab.se
Varmt välkomna!