Har du Visma Administration och databasen börjar bli för stor?

DataPartner har lösningen! DataPartner har marknadens bästa lösning – Detox, som rensar mycket mer än det inbyggda rensningverktyget i Visma.
Som exempel kan vi berätta att en kund som hade en databas på 650 MB som minskade till 109 MB efter vår rensning. En annan kund gick från 1116 MB till 434 MB. Minskning på snitt 66% på alla våra kunder hittills!

Vad är fördelarna?

Ett snabbare system

Utskrifter/journaler går fortare

Få bort onödiga felmeddelanden

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

citat

DataPartners lösning har hjälpt oss att på ett smidigt sätt kunna automatisera faktureringen mot våra 2000 anslutna verkstäder och bilprovningsstationer. De har varit lyhörda för våra behov och hjälpt oss att hitta den bästa lösningen för vår affärsmodell. Utan den här integrationen hade vi haft svårt att växa utan att behöva lägga mer resurser på ekonomi.

MALIN LANDBERG

Lasingoo

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS.

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa till med eller om du bara har en fråga.

MARIA ZACHRISSON

Säljare

© DataPartner