Komplett handdatorlösning för ditt lager

Vill du slippa dubbelarbete eller är era kunder trötta på att ni levererar fel produkter?
DataPartner LagerLogistik ger dig en komplett handdatorlösning för inleverans, orderhantering och inventering. Lösningen underlättar för lagerpersonalen att hantera lagerflödet snabbare och mer effektivt.

Valfrihet! Välj vad som passar dig.

LagerLogistik är uppbyggt i flera olika moduler:

Inleverans

Sök upp gjord beställning i Visma, pricka av leveransen med hjälp av scanning av streckkoder och inleverans av följesedel skapas i Visma.

Använd sedan vår lösning ArtikelEtikett för att märka upp dina artiklar med streckkoder.

Plocklista

Handdatorn hämtar upp lagda order i Visma, du väljer vilken order som ska plockas. För att säkerställa korrekt plockning så scannar du artiklarnas streckkod och plockar rätt antal. Handdatorn sorterar orderraderna efter hyllplatsordning för maximal effektivitet. Här hanterar du även batchnummer, serienummer och bäst före datum.

Inventering

Att inventera med hjälp av handdator och scanning av streckkoderna på artiklarna är både tidsbesparande, enkelt och ekonomiskt. All den tid som en manuell inventering tar mer än halveras.
Felkällorna elimineras och resultatet sparas i Visma direkt. Dessutom är det lätt att inventera löpande under året.

Beställning

Skapa en leverantörsbeställning direkt i handdatorn från ditt lager. Välj en av dina leverantörer och gå runt på lagret för att se vilka artiklar som ska scannas och läggas till på beställningen.

Kundorder

Sök upp kunden från Visma eller skapa en ny, scanna streckkoden på de artiklar som kund beställer och ange antal. Spara ordern och den hamnar i Visma Administration direkt.

Leverans

Den modulen handlar om att få en signering från kunden av en upphämtad order eller en order som levereras till kunden.

Placera artikel

Du kan antingen placera en artikel för första gången på en lagerplats eller flytta en artikel från en lagerplats till en annan. Du scannar artikelns streckkod och anger lagerplatsen.

Manuella in- och utleveranser

Småkorrigeringar av lagret kan även göras via manuella in- och utleveranser i handdatorn.

Vad är fördelarna?

Ökad leveranssäkerhet

En handdator för att sköta hela lagret

Enkelt att skapa nya order

Snabbare hantering av lagerflödet

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

citat

Nu har vi kört den första inventeringen med handdatorerna… Sjukt bra!
Det här skulle vi gjort för länge sedan

TORBJÖRN FYHR

AB Fyhrs Tryckluft-Service

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS.

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa till med eller om du bara har en fråga.

JESPER CHRISTOFFERSSON

PRODUKTÄGARE / KONSULT

© DataPartner