Komplett handdatorlösning för ditt lager

Vill ni undvika dubbelarbete och ha en hög leveranssäkerhet?
DataPartners LagerOrderLogistik ger dig en komplett handdatorlösning för inleverans, orderhantering och inventering. Lösningen underlättar för både lager och kontorspersonal att hantera lagerflödet snabbare och mer effektivt.
Inleverans

Sök upp beställning i Visma, pricka av leveransen genom att scanna av streckkoderna och automatiskt skapas en inkommande följesedel i Visma.

Använd vår lösning ArtikelEtikett för att märka upp dina artiklar med streckkoder.

Plocklista

Handdatorn hämtar upp lagd order i Visma, du väljer vilken order som ska plockas. För att säkerställa korrekt plockning scannar du artiklarnas streckkod och plockar rätt antal. Handdatorn sorterar orderraderna efter hyllplatsordning för maximal effektivitet. Här hanterar du även batchnummer, serienummer och bäst före-datum.

Inventering

Att inventera med hjälp av en handdator och scanna av streckkoderna på artiklar är både tidsbesparande, enkelt och ekonomiskt. All den tid som en manuell inventering tar halveras.
Felkällor elimineras och resultatet sparas i Visma direkt. Dessutom är det lätt att inventera löpande under året.

Beställning

Skapa en leverantörsbeställning direkt i handdatorn från ditt lager. Välj en av leverantörerna och gå runt på lagret för att se vilka artiklar som ska scannas och läggas till på beställningen.

Kundorder

Sök upp kunden från Visma eller skapa en ny, scanna streckkoden på de artiklar som kunden beställer och ange antal. Spara ordern, den hamnar i Visma Administration direkt.

Leverans

Få signering av kund vid hämtning av order eller en order som levereras till kunden.

Placera artikel

Placera en ny artikel på en lagerplats eller flytta en artikel från befintlig lagerplats till en annan. Scanna artikelns streckkod och ange lagerplatsen.

Manuella in/utleveranser

Småkorrigeringar av lagret kan även göras via manuella in- och utleveranser i handdatorn.

Vad är fördelarna?

Ökad leveranssäkerhet

En handdator för att sköta hela lagret

Enkelt att skapa nya order

Snabbare hantering av lagerflödet

Håll dig uppdaterad!