Läs in information i Visma Administration

Med vårt omtyckta program ExcelConnect kan du på ett enkelt sätt hantera diverse information till och från Visma. Du kan t. ex. lägga upp nya artiklar och även ändra befintliga , uppdatera och lägga till nya prislistor.
Eftersom du arbetar i Microsoft Excel kan du enkelt göra beräkningar innan du läser in dem i Visma. Du slipper då att läsa in artiklarna, räkna om kalkylpriset och först därefter räkna om prislistan.
Möjligheterna är stora och kanske önskar du uppdatera och lägga till kunder, importera order, faktura och avtal eller varför inte hantera rabattavtal?
Se nedan vilka moduler som är tillgängliga!
articles
Artiklar

En snabb och effektiv hantering av ditt artikelregister för uppdatering av artikelinformation såsom benämning, pris, enhet, artikelgrupp m.m.

kunder
Kunder

Att uppdatera och lägga upp nya kunder i Visma Administration kan vara tidskrävande. Med modulen Kunder minimerar du tiden och effektiviserar processen på ett smidigt sätt.

verifikat
Verifikat

Vill du arbeta med din bokföring i Excel och sedan läsa in verifikaten i ditt Visma? Med modulen Verifikat får du möjligheten att för varje rad kunna ange projekt, resultatenhet samt eventuell text.

order
Order

Skapa en order på mindre än 30 sekunder med hjälp av Excel och ExcelConnect. Du kan även välja om den ska vara utskriven vid import, vilket antal som ska vara levererat och till vilket pris.

rabattavtal
Rabattavtal

Arbetar du med rabattavtal kan det vara krävande att uppdatera dessa manuellt i Visma. Med modulen Rabattavtal kan du med hjälp av Excel både lägga till nya artikelgrupper och artiklar med nya priser.

invoice
Faktura

Är du en Excel-älskande ekonom som hellre skapar dina fakturor i Excel än direkt i Visma? Med modulen Faktura kan du på ett effektivt sätt skapa flera fakturor, koppla ihop raderna och sedan importera. Dina fakturor skapas automatiskt i Visma efter import.

avtal
Avtal

Arbetar du med avtal och behöver importera dessa till Visma? Med hjälp av modulen Avtal kan du skapa dessa i Excel, lägga till eventuella projekt, kostnader och vem som är ansvarig för att sedan importera filen och få avtalen klara.

in & utleverans
Manuella in/-utleveranser

Gör du manuella in/- utleveranser i ditt Visma Administration? Du kan på ett smidigt och effektivt sätt hantera dessa med hjälp av Excel, vid import skapas det manuella in/- utleveranser i Visma Administration.

purchase
Inköpspriser

Arbetar du med inköpspriser är denna modulen perfekt för dig! För respektive leverantör kan du uppdatera priser och artikeluppgifter på ett enkelt sätt i din Excelfil. Efter import uppdateras artiklarna och tiden du har sparat kan läggas på annat.

försäljning
Försäljningspriser

Har du försäljningspriser på dina kunder som behöver uppdateras? Du kan genom modulen Försäljningspriser uppdatera och lägga till nya priser på artiklarna som dina kunder köper.

nollställ lager
Nollställ lager

Är det dags för inventering eller behöver du få dina artiklars saldo på noll? Med modulen Nollställ lager är det exakt vad du gör, nollställer hela ditt lager och kan få korrekta lagervärden på plats.

Vad är fördelarna?

Tidsbesparing

Bearbeta artikelregistret tillsammans med leverantörer

Uppdatera dina priser enkelt

Använd Excel för import av order, avtal och fakturor

Hantera kundregister

Håll dig uppdaterad!