Vi har resurser och kunskap för utveckling av ditt nya projekt!

Med marknadens ledande ekonomiprogram, innebär det att våra kunder
finns inom en mängd olika branscher där behoven varierar.
DataPartner kan med sin breda erfarenhet erbjuda kunder utveckling av olika
lösningar med specifika behov där syftet är att optimera deras dagliga arbete i Visma.

Vad kan vi hjälpa till med?

Kundanpassningar

Vi utvecklar från mindre lösningar till nya mer omfattande applikationer och kopplingar mot Visma. Dessa kan vara kundspecifika eller branschspecifika. I vissa fall behöver vi inte uppfinna hjulet igen, utan med den erfarenhet vi har på de olika områden, t.ex. ”lager” kan vi presentera snabba och kostnadseffektiva lösningar, just för dina behov.

Specialprojekt

DataPartner erbjuder också lösningar där kunden efterfrågar en större integration mot sitt Visma. Ibland ska lösningen inte bara kopplas mot Visma, utan också mot andra befintliga system. Investeringar av denna typ leder i regel till effektiviseringar och relevanta kostnadsbesparingar. Vid mer omfattande projekt erbjuder vi projektledning, där vi tar ansvaret för planerandet, drivandet och implementeringen av lösningen. En självklarhet är att vi håller i utbildningen av din personal samt säkrar den fortsatta utvecklingen av både programvara och dess koppling mot Visma.

Varför ska du anlita oss?

Vi skapar en effektiv helhetslösning för dig

En samlad kompetens som sträcker sig över olika branscher skapar trygghet

Våra tjänster ger dig tid som du kan investera i din framtid

Håll dig uppdaterad!