Branschspecifika Visma-tilläggsprogram

Våra standardlösningar har vi kunnat ta fram efter många års erfarenhet med våra kunder inom olika branscher.
Vi har produkter som gör det möjligt att kommunicera med andra system på ett enkelt och smidigt sätt oavsett kommunikationssätt och filformat.
Bra logistik är ett konkurrensmedel idag. Vi har lösningar som gör att ni undviker felleveranser, tar bort dubbelarbete, erbjuder spårbarhet på era produkter med mera.

Lager

Få kontroll på lagret med våra tilläggsprogram. Vi har många års erfarenhet av lagerstyrning inom flera olika branscher, med hjälp av våra produkter kan du säkra dina leveranser och få en effektivare vardag.

Skicka data till/från Visma

Fler och fler kunder vill automatisera sina vardagar med en koppling mellan sina interna- och externa system. Vi kopplar Visma till er webshop, factoring bolag eller dyl. plus att vi har andra lösningar för att uppdatera artikel- och prisinformation på ett effektivt sätt.

Order

I princip alla våra kunder skapar kundorder i sitt Visma men gör de det på ett effektivt sätt? Eftersom vi ser hur Visma-användarna jobbar dagligen med sitt orderhanteringsflöde så har vi tagit fram några Visma-plugins för att hjälpa till.

Faktura

Ett bolag kommer ju inte så långt om man inte skapar kund/leverantörsfakturor i affärssystemet! Alla våra kunder skapar fakturor i sitt Visma men gör de det på ett effektivt sätt? Eftersom vi ser hur Visma-användarna jobbar dagligen med sin fakturahantering så har vi tagit fram några Visma-plugins för att hjälpa till.

Spårbarhet

Under de senaste 10 åren så har vi utvecklat några olika kundlösningar för att förbättra kundens spårbarhet på sina produkter. Det senaste projektet började vi för att uppfylla de nya spårbarhetskraven inom fiskerinäringen. Resultatet blev en utav våra större projekt, Spårbarhet Fisk.

Databas

Med vår stor kunskap inom Visma Administration har vi under många år hjälpt våra kunder med diverse uppdrag i deras Visma-databas. Vi kan t.ex. halvera storleken på en tjock databas för att hjälpa användaren jobba betydligt snabbare och effektivare i sitt ekonomisystem.