Märk ditt lager & dina produkter med streckkoder

Fler och fler ser fördelar med att använda streckkoder. I en del fall vill man märka sina produkter för egen fördel och i andra fall är det kunderna som ställer krav.
När du har märkt produkterna med streckkoder kan du sköta inleveranser och utleveranser med en streckkodsläsare samt inventera ditt lager, garanterat fortare än idag!

När kan jag använda programmet?

lager
Märkning vid inleverans

Knappa in vilket beställningsnummer det gäller. ArtikelEtikett kontrollerar vilka produkter som ingår i beställningen och hur många etiketter som skall skrivas ut.

frakt
Märkning vid utleverans

Knappa in vilket ordernummer det gäller. ArtikelEtikett kontrollerar vilka produkter som skall levereras och hur många etiketter som skall skrivas ut.

SSCC och kollifördelning – Skapa SSCC etiketter utifrån en order. Programmet gör en automatisk fördelning av dina artiklar till kolli som skriver över kolliinformation till Visma. Användbart vid avancerade EDI-flöde.

Märkning av artiklar

Så fort man sätter etiketter med streckkoder på sina artiklar så öppnas en hel VÄRLD med möjligheter för att arbeta på ett effektivare sätt. Då kan du sköta inleveranser och utleveranser med en streckkodsläsare samt inventera lagret betydligt fortare än idag.

Vad är fördelarna?

Skapa streckkoder snabbt och enkelt

Korrekt information

Underlätta arbetet på lagret

Säkerställa inleveranser och utleveranser

Håll dig uppdaterad!