Effektivisera er lagerstyrning med DataPartner Produktion!

DataPartner Produktion ger er möjlighet att effektivisera ert produktionsflöde i Visma Administration. Ni slipper ett externt produktions- och lagersystem och att göra manuella in- och utleveranser artikel för artikel. Detta gör DataPartner Produktion automatiskt med ett klick.

Funktioner i programmet:

  • Justera recept per produktionstillfälle
  • Reservera ingående artiklar för produktion
  • Möjlighet att påverka inpriset efter olika parametrar
  • Få arbetskostnaderna automatiskt in i bokföringen
  • Kassera i samband med produktion
  • Möjlighet att få ut en arbetsorder i Excel
  • Arbeta med beställning till produktion